Sổ tay cho mẹ

Bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH CÁ NHÂN VÀ BẢO MẬT

    Chính sách này áp dụng cho các thông tin cá nhân của các quý khách hàng KIZO mart  nhận được qua thông tin tài khoản của quý khách hàng khai báo trên các website.

    Bibo Mart thu thập thông tin của quý khách hàng qua:

  1. Các thông tin quý khách hàng đăng ký trên website http://kizomart.com.vn/
  2. Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua các website khác của KIZO mart
  3. Các thông tin từ các nguồn khác như thông tin đăng ký nhận tin của quý khách hàng, các thông tin tự động thu thập khi quý khách hàng viếng thăm website như qua cookies, qua chuỗi cửa hàng của KIZO mart

    KIZO mart sử dụng thông tin như thế nào?

    KIZO mart  sử dụng thông tin của quý khách hàng để chào hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của KIZO mart  như: marketing, chào hàng và các công việc hợp pháp khác nhằm đáp ưng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.

    KIZO mart bảo mật thông tin quý khách hàng như thế nào?

    Bảo mật thông tin quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của KIZO mart , KIZO mart sẽ luôn sử dụng nhưng phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng dù quý khách hàng mua sắm trực tuyến qua website http://kizomart.com.vn/ hay mua sắm tại các siêu thị mẹ và bé – KIZO mart

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT