Sổ tay cho mẹ

Sử dụng thông tin

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THÔNG TIN

    Chào mừng đến với hệ thống siêu thị mẹ và bé KIZO mart

    Khi sử dụng website: http://kizomart.com.vn/ quý khách hàng sẽ được hướng dẫn về những chính sách, điều khoản để giao dịch tốt hơn với website của hệ thống siêu thị mẹ và bé – KIZO mart.

    Vui lòng xem lại chính sách cá nhân và bảo mật của KIZO mart,chính sách tác động việc sử dụng, giao dịch trên website: http://kizomart.com.vn/ của hệ thống siêu thị mẹ và bé KIZO mart, để hiểu cách thức làm việc của KIZO mart

1. Trao đổi thông qua các phương tiện điện tử

    Khi quý khách hàng giao dịch bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc gửi e-mail cho KIZO mart, quý quý khách hàng đang trao đổi với KIZO mart và đồng ý nhận thông tin từ KIZO mart qua các phương tiện điện tử. KIZO martsẽ liên lạc với quý quý khách hàng bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này.

2. Bản quyền

    Tất cả nội dung trên website: http://kizomart.com.vn/ , như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh,…là tài sản của KIZO mart được bảo vệ bởi Việt Nam và luật bản quyền quốc tế.

3. Tài khoản của quý khách hàng

    Nếu quý quý khách hàng đăng ký tài khoản hoặc giao dịch trên website: http://kizomart.com.vn/  của hệ thống siêu thị mẹ và bé KIZO mart, quý quý khách hàng có trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của tài khoản quý quý khách hàng và đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của quý quý khách hàng. Website: http://kizomart.com.vn/ chỉ thực hiện giao dịch với người trưởng thành, có đầy đủ tư cách pháp nhân, những người mua có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc các phương pháp thanh toán hợp pháp khác. Nếu quý quý khách hàng dưới 18 tuổi, quý quý khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ của Amazon chỉ khí có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. KIZO mart có quyền lưu trữ hoặc từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung tuỳ ý.

4Phản hồi ý kiến

    Quý quý khách hàng có thể gửi cho KIZO mart đánh giá, nhận xét, hình ảnh, thông tin liên lạc và gửi ý kiến ​​bình luận, ý kiến, câu hỏi, hoặc các thông tin khác mà nội dung không phải là bất hợp pháp, khiêu dâm, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm sự riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không gây tổn hại cho các bên thứ ba hoặc chứa các vi-rút phần mềm. Quý khách hàng không thể sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc nếu không gây nhầm lẫn về nguồn gốc của một thẻ hoặc các nội dung khác.

5. Mô tả sản phẩm

    KIZO mart cố gắng tốt nhất để miêu tả sản phẩm trên website một cách xác thực nhất và chính xác nhất phục vụ cho quý quý khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm xảy ra là mô tả sản phẩm trên website: http://kizomart.com.vn/ không khớp với sản phẩm thực tế hoặc sản phẩm KIZO mart giao bị lỗi, quý quý khách hàng có thể trả lại hàng hóa nếu hàng hóa còn nguyên mác và chưa sử dụng.

6. Giá sản phẩm

    Trừ trường hợp có ghi chú khác, giá được hiển thị cho các sản phẩm trên website: http://kizomart.com.vn/ chính là giá bán lẻ niêm yết trên sản phẩm của KIZO mart, cả trên website và cả trên hệ thống chuỗi siêu thị mẹ và bé KIZO mart rộng khắp.

    Đối với các mặt hàng được bày bán bởi hệ thống siêu thị mẹ và bé, nếu giá của sản phẩm cao hơn giá được niêm yết thực tế hoặc trên website :http://kizomart.com.vn/ , KIZO mart sẽ liên hệ với quý quý khách hàng để hỏi ý kiến của quý quý khách hàng trước khi vận chuyển hàng hóa hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng đó.

7. Giải quyết tranh chấp

    Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan trong bất kỳ giao dịch nào của quý quý khách hàng với hệ thống siêu thị mẹ và bé KIZO mart đều được giải quyết bằng quy định luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa việt Nam

8. Về việc chấm dứt thỏa thuận

    Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại phát sinh do việc vi phạm quy định sử dụng website: http://kizomart.com.vn/ , KIZO mart có quyền đình chỉ hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của quý quý khách hàng

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT